Hva gjør vi

Materialer

ReMida tilbyr et mangfold av materialer som er samlet inn fra den lokale industrien. Vår oppgave er å synliggjøre materialenes estetikk og potensiale til bruk i kreative leke og læreprosesser.

Inspirasjon

Inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi vil vi tilrettelegge for utforskende og sanselige miljøer i barnehager og skole.

Bygging

ReMida Trondheim bygger møteplasser og miljøer som underbygger barns lek . Vi bygger vår kompetanse i møte med barna og pedagogene. hvor det annet hvert år kommer til uttrykk med ReMidaDagene.

New toolshed