Lydhørprosjektet startet i 2017. hvor vi fikk låne det røde huset, gamle brovakta som i senere tid har vært Kongsgården barnehage til å huse ReMidadagene 2018. Her utforsket vi fenomenet lyd sammen barnehagene.

Nå lever lydhørprosjektet videre hvor fokuset er tverrfaglige estetiske utprøvinger hvor barna sammen pedagoger, forskere og kunstnere utforsker veien videre.

Lise Hovik, ansatt ved DMMH, barnehagelærererutdanningen, har ansvaret for forskningsprosjektet. Åpne bloggen http://lydhorikongsgarden.wordpress.com for å se hva som skjer.