Dag, Ann Sylvi, Pål og Ingrid

ReMida – Trondheim, åpnet i februar 2009. og ligger i bydelen Svartlamon. Senteret har opprinnelse i Reggio Emilias pedagogiske filosofi og er sertifisert med bruk av logo og innhold i tråd med ReMida – Italia.

ReMida samler inn og tilbyr et mangfold av materialer til bruk i kreativitet ogutdanningsprosjekter. Oppkalt etter myten om Kong Midas, hvor alt han berørte ble forvandlet til gull. Som et bilde på det å forvandle noe verdiløst som søppel til noevakkert, fascinerende og meningsfylt. Samtidig forteller eventyret oss at ønsket om å eie for mye fører til et problem. ReMida åpenbarer det som er vakkert og verdifullt i avfallet fra den lokale industrien.

ReMidamaterialene utvider repertoaret av læreverktøy som finnes og oppfordrer til prosesser med kreativ problemløsing. Senteret presenterer en samling av materialer, former og farger som utfordrer til kommunikasjon og relasjoner mellom de mange språk som finnes innen læring.Remida er et kultur- og miljøsenter for utveksling av ideer og dialog omkringtemaene utdanning og bærekraftig utvikling. Her inviteres du til å tenke om igjennår det gjelder avfall. Remida kobler industri, utdanning og kunst sammen i et sterkt engasjerende samspill.

Hvem kan bruke senteret?

Med dagens kapasitet kan barn i barnehagen og barneskolen benytte seg av senteret. Her kan pedagogene etter avtale hente gratis materialer. Det er også mulig å komme på besøk med barnegrupper for å bli inspirert til videre utforsking i prosjekter eller finne materialer til et konkret prosjekt som pågår. Slike besøk med barna må avtales på forhånd. Vi arrangerer i tillegg kurs og nettverksamlinger for pedagoger og foreldre i barnehage og skole. Vi har omvisninger og samarbeider med ulike miljøer innenfor skole, barnehage, kunst og miljø. ReMida presenterer inspirerende og innovative verksted for barn og utviklende prosesser for pedagoger, foreldre, kunstnere. Vi drifter også Rabarbraparken på Bakklandet og Lydhørprosjektet i gamle Kongsgården barnehage hvor man kan melde seg på.

Bilder fra senteret